OTAQ

SEÇ

PodaqraPodaqra xəstəliyi- oynaqlarda ağrı, şişkinlik və qızartı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Bu zaman oynaq problemləri ani yarandığı kimi anidən də itə bilər, bəzən isə əlamətlər bir neçə həftə ərzində qalır. Bəzi oynaqlarda bu proses daha çox rast gəlinir: Ayaq baş barmaq oynaqları, aşiq daban oynağı, diz oynağı, dirsək oynağı, barmaq və əl oynaqları.Bu xəstəlik orqanizmdə purin mübadiləsinin pozulması nəticəsində,oynaqlarda sidik turşusu kristallarının toplanması nəticəsində əmələ gəlir.Əsasən alkoqol çox qəbul edənlərdə əmələ gəlir.

Qalaalti da "Podaqra xəstəliyi" müalicəsinin üstünlükləri.

Qalaaltı Mineral suyu orqanizmdə sidik turşunun əmələ gəlməsini qarşısını alır.Bundan əlavə sidik turşusunun orqanizmdən qovulmasını da təmin edir.İcra etdiyimiz fizioterapiya prosedurları isə qısa müddətdə ağrının və digər əlamərlərin keçib getməsinə köməklik edir.

REZERV ETMƏK